Bilgi Toplumu Hizmetleri

Yurtbay Vinç

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri (397 ve 1524) ile 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” in 6.Maddesi uyarınca öngörülen içeriğe bu başlık altında yer verilmektedir.
       
Ticaret Ünvanı        :
       
Merkezi        :   
       
Telefon           :   
       
Faks           :   
       
Mersis No        :   
       
Vergi Dairesi        :   
       
Vergi No        :   
       
Ticaret Sicil No    :   
       
Yönetim Kurulu Başkanı     :   
       
Yönetim Kurulu Üyesi    :   
       
Yönetim Kurulu Üyesi     :

Copyright © 2014 Öz Yurtpay Vinç | Mail